Dịch vụ bảo vệ an ninh

Bảo vệ an ninh là một trong những loại hình dịch vụ bảo vệ của YUKI VIỆT NAM, nhằm giữ gìn an ninh trật tự trong các sự kiện mang tính chất công cộng, các hoạt động mở. Đặc thù của loại hình dịch vụ bảo vệ an ninh không bao gồm việc bảo vệ tài sản,…