Dịch vụ bảo vệ tài sản

Việc đảm bảo an toàn tài sản, hàng hoá, nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức doanh nghiệp là nhiệm vụ hết sức cần thiết hiện nay. Ngoài việc cung cấp dịch vụ bảo vệ tài sản cho các doanh nghiệp, YUKI VIỆT NAM còn mở rộng thêm…