Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI VIỆT NAM có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo bảo vệ cho công ty, cung cấp nhiều loại hình đào tạo bao gồm đào tạo cơ bản và chuyên sâu chuyên ngành như vũ trang hộ tống, bảo vệ cá nhân… Dịch vụ bảo vệ YUKI VIỆT NAM cung cấp tất…