Tư vấn dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Tư vấn dịch vụ bảo vệ

Dịch vụ bảo vệ, những nội dung cơ bản: Dịch vụ bảo vệ tài sản: Là một trong những nội dung cơ bản nhất của dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Loại hình này thường được cung cấp cho Văn phòng, Nhà máy, Sân bay, Công trường, Bến cảng, Siêu thị… Dịch vụ bảo vệ con người: thường được cung…